Zápis Kontrolní komise 21.05.2024

Zápis ze zasedání kontrolní komise Společenství vlastníků jednotek Mezilesí 2061-2070 se sídlem Mezilesí 2061/49, Praha 9, IČO 29152356

Termín konání: 21. 5. 2024

Přítomní členové KK: M. Kadlec, M. Olšaník

Hosté: M. Douša (předseda SVJ, 100 DIRECT s.r.o.), p. Sládeček

Omluvení: P. Liška

Program:

 1. Předseda SVJ informoval KK o jednání s firmou Cetin, kdy došlo k dokončení a převzetí venkovní části díla. Optické připojení od Cetinu není stále připojeno do páteřní sítě.
 2. KK byla informována o realizaci elektronického přístupového systému v č.p. 2064. Dílo bylo převzato s výhradami a bude požadována sleva oproti cenové nabídce. Pan předseda Douša byl vyzván, aby na konečné fakturaci požadoval slevu ve výši 5300,- Kč
 3. KK byla informována o výměně světel a čipů v č.p. 2070 a dále o přeložení požárních hydrantů na chodbu v č.p. 2061.
 4. KK byla informována o rozšíření technického týmu správce Contextconsult o techničku Moniku Vocetkovou, mobil 777 114 154, technik3@contextconsult.cz.
 5. Předseda informoval KK o průběhu rekonstrukce zateplení jižní strany ve vchodech č.p. 2068 a 2069.  Pan Sládeček doplnil veškeré technické informace o stavu stavby. Dále nás informoval, jak probíhá komunikace mezi stavební firmou a předsedou SVJ. KK tímto vyzývá předsedu, aby byla dodržovaná korespondence mezi Wextou a SVJ dle smlouvy. KK konstatuje, že se tím předejde všem nedorozuměním a komunikace bude transparentní. KK žádá předsedu, aby byla dodržována fakturace dle smlouvy a to proplácení faktur na základě jednotlivých položkových rozpočtů. KK požádala o zaslání již proplacených faktur za rekonstrukci vchodů 2068 a 2069. Vchody 2068 a 2069 obdržely harmonogram prací od fa. Wexta. Pan Sládeček konstatoval, že stavba probíhá bez větších problémů a vše řeší se stavebním dozorem. Případné problémy jsou zapsány do stavebního deníku a následně kontrolováno panem Sládečkem za SVJ a stavebním dozorem.
 6. Č.p. 2063 – pan Šturmankin nesouhlasí s rekonstrukcí jižní strany a podal předžalobní výzvu na SVJ. Pan předseda hledá smír a řešení této situace.
 7. Předseda SVJ informoval KK o termínu podzimního shromáždění. Termín byl stanoven na 24.9.2024 v 18:00 na Chvalech ve Stodole.

Zapsal: M.Kadlec

Rubriky: Zapisy Kontrolni komise SVJ | Napsat komentář

Zápis Kontrolní komise 7.02.2024

Zápis ze zasedání kontrolní komise Společenství vlastníků jednotek Mezilesí 2061-2070 se sídlem Mezilesí 2061/49, Praha 9, IČO 29152356

Termín konání: 7. 2. 2024 Přítomní členové KK: M. Kadlec, M. Olšaník, P. Liška Hosté: M. Douša (předseda SVJ, 100 DIRECT s.r.o.)

Program:

 1. KK převzala od předsedy SVJ faktury za rok 2023 ke kontrole.
 2. KK byla informována o průběhu a ukončení výměny portálu vchodu 2064.
 3. Optické rozvody / Cetin
  1. Předseda SVJ převzal vnitřní rozvody optiky bez závad.
  2. Přívody do domu a výkopové práce SVJ zatím nepřevzalo. Čeká se na teplé počasí aby mohla proběhnout kontrola prostupů a kvalita asfaltu.
  3. Cetin zatím nemá naše SVJ zapojené ve své páteři. Termín zapojení neznáme.
 4. V následujících dnech proběhne prořezávání stromů u štítů budovy a úklid listí u vchodu 2070.
 5. Na konci roku 2023 byla provedena oprava štítové fasády od poškození ptactvem. Oprava byla nahlášená jako pojistná událost z pojištění budovy.
 6. Rekonstrukce jižní strany domu SVJ
  1. 2068 mají kompletní finance.
  2. 2063 a 2069 budou mít splátkový kalendář.
  3. 2063 zatím nepotvrdilo splátkový kalendář
  4. 2068, 2069 mají podepsanou smlouvu s firmou Wexta
  5. Termín zahájení prací je odhadován na Duben. Firma Wexta byla oslovena o přesný termín zahájení prací
  6. Stavební dozor je vysoutěžený a bude spolupracovat s p. Sládečkem.
 7. Na konec května bude pravděpodobně svoláno shromáždění SVJ.

Zapsal: P. Liška

Rubriky: Zapisy Kontrolni komise SVJ | Napsat komentář

Zápis Kontrolní komise 23.10.2023

Přítomní členové KK: M. Olšaník, M. Kadlec (P. Liška omluven)

Hosté: M. Douša (předseda SVJ, 100 DIRECT s.r.o.), p. Sládeček

Program:

 1. Předseda SVJ informoval KK o jednání s fa. Cetin a Vodafone ohledně vybudování optické sítě v rámci SVJ. KK byla informována o stavebních pracích včetně podpisu prováděcí smlouvy. Na návrh p. Sládečka KK navrhuje doplnění smlouvy o korespondenci pomocí datové schránky. Předseda SVJ ve spolupráci s p. Sládečkem zajistí kontrolu instalace optické sítě dle smlouvy. 
 2. KK byla informována o realizaci kamerového systému ve vchodu č.p. 2070.
 3. Vstupní portál ve vchodu č.p. 2064 je objednán a instalace portálu bude realizována v lednu 2024.
 4. Předseda informoval o průběhu projektu zateplení jižní strany ve vchodech č.p. 2068, 2069 a 2063, smlouvy jsou připraveny a budou projednány s právníky SVJ. Jednotlivé vchody byly informovány o průběhu rekonstrukce na schůzi se zástupcem firmy Wexta. Financování jednotlivých vchodů je zajištěno. Termín realizace duben 2024. Technický dozor investora zajistí firma vybraná předsedou SVJ – TDI pan Hromádko a stavebně provozní proces zajistí p. Sládeček.
 5. V listopadu bude provedeno odvzdušnění topení v celém SVJ. Navrhovaný postup zorganizuje technik p. Hora a p. Sládeček.
 6. KK doporučuje odbornou kontrolu stromů umístěných na štítových stranách vchodu 2061 a 2070. Stromy na pozemku 2061 zasahují korunou do vedení obecního rozhlasu. Kaštan na pozemku 2070 zasahuje do štítové fasády a přesahuje na obecní chodník. Vzhledem ke stáří kaštanu KK doporučuje omlazovací řez koruny. 
 7. KK doporučuje opravu obou štítů od poškození ptactvem. Stávající tepelná izolace vykazuje hrubé mechanické poškození v podobě dutin. 

Zapsal: M. Kadlec

Rubriky: Zapisy Kontrolni komise SVJ | Napsat komentář

Zápis ze shromáždění SVJ 12.9.2023

Vážení vlasntíci, níže naleznete zápis ze shromáždění, které se konalo dne 12.9.2023 .

Mezilesí zápis 12_09 2023 def podepsaný

Rubriky: Obecné, Shromáždění SVJ | Štítky: | Napsat komentář

Kompletní a aktuální znění stanov SVJ Mezilesí (platné od 1.01.2023)

Kompletní a aktuální znění stanov SVJ Mezilesí je nyní k dispozici na našem webovém portálu v sekci Dokumenty:

Stanovy obsahují důležité informace o fungování a správě SVJ, a proto je vřele doporučujeme ke čtení všem členům.

Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky k nově zveřejněným stanovám, neváhejte kontaktovat správce našeho SVJ – Informace o SVJ

Rubriky: Dokumenty, Obecné | Napsat komentář